Cloud one video

Wat is nu precies Cloud one. Dit leggen wij u uit door middel van een Youtube video. Klik op deze link ICT oplossingen

IN de video kunt u precies zien waar u beter uw IT opgevind in de cloud kutn zetten. U gaat toch geen dure servers meer kopen? Dit terwijl het tegenwoordig met veel beter technieken goedkoper kan!

Wat is nu precies in de Cloud?

Cloud computing is het via het web op aanvraag beschikbaar stellen van computer hardware, speciale software en gegevens. De term is afkomstig uit de schematechnieken uit de informatica waar een groot, decentraal netwerk (zoals het internet) met behulp van een wolk wordt aangeduid.

De cloud (Dutch: wolk) staat voor een netwerk dat met al de computers wereldwijd die erop aangesloten zijn een soort 'wolk van computers' vormt, waarbij de eindgebruiker niet weet op hoeveel of welke computer(s) de software draait of waar die precies staan. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is niet verantwoordelijk voor het onderhoud. De details van de informatietechnologische infrastructuur worden aan het oog onttrokken en de gebruiker beschikt over een "eigen", in omvang en mogelijkheden schaalbare, virtuele infrastructuur. De cloud is dus een begrip dat onlinediensten aanduidt. Lees verder...